Hotline 0906 303 823

Nhận thông tin qua Email:

Phần mềm tính tiền bida, karaoke, khách sạn

$
QUẢN LÝ THEO GIỜ, THEO PHÒNG, THEO NGÀY
Giá giờ áp dụng tự động theo giờ, buổi, thứ trong tuần, ngày thường và ngày lễ. Phân loại phòng vip, thường.
QUẢN LÝ ĐỒ ĂN, ĐỒ UỐNG, TRANG THIẾT BỊ
Quản lý đồ uống, đồ ăn nhanh, trang thiết bị khách hàng sử dụng. Thống kê số lượng hàng hóa trong phòng, gọi đồ uống, thức ăn qua menu.
QUẢN LÝ KHO, ĐỊNH LƯỢNG HÀNG HÓA
Quản lý Xuất – Nhập – Tồn kho, định lượng từ các nguyên liệu. Theo dõi chính xác, giảm thất thoát.
BÁO CÁO, THỐNG KÊ, QUẢN LÝ DOANH THU
Báo cáo doanh thu theo ngày, tháng, năm. Thống kê lượt khách đến, khách đi, số người sử dụng phòng hát. Thống kê thu chi và công nợ khách hàng

Thêm vào giỏ

Vui lòng gọi số 0906.303.823 để được tư vấn và lắp đặt tận nơi từ Huế đến Cà Mau